Coronamaatregelen

Alle gemeentelijke activiteiten met fysieke ontmoetingen en daaraan te relateren bijeenkomsten zijn de komende periode vervallen. (tot nadere berichtgeving)

Wat betreft de kerkdiensten, deze zijn voorlopig (tot nadere berichtgeving) zowel met een videostream als via Kerkwebradio te volgen. De diensten zullen op de gebruikelijke tijden worden uitgezonden. In de kerk zijn dan de koster, de predikant, een ouderling en een technicus aanwezig en verwachten we dus verder geen gemeenteleden. De dienst zal voor het grootste gedeelte net als andere zondagen verlopen.

In de bovenste balk van de website is zowel een knop “meekijken” als “meeluisteren”, daarmee kunt u de diensten volgen (10.00 en 17.00).

In verband met collecten tijdens deze bijzondere weken:

Wij willen u ook komende zondagse diensten de gelegenheid geven om een bijdrage te geven voor de collecten.
Dit kan via de pagina Collectes en giften of door per collecte per zondag één bedrag over te maken naar het rekeningnummer van de diaconie.
Dit betreft het volgende rekeningnummer: NL40 INGB 0653 8889 10 t.n.v. Penningmeester Diakonie Chr Geref Kerk Leiden
Vermeld in de omschrijving het doel van de collecte plus de datum van de zondag.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met scriba@cgkleiden.nl