Dankdagdienst voor kinderen 6 november 15.00

Uitnodiging Dankdagdienst voor kinderen van de Herengrachtkerk, Marekerk en Opstandingskerk

Woensdag 6 november om 15.00 in de Opstandingskerk met ds. Rob van der Toorn.

Collecte: houdbare etenswaren voor de voedselbank. Er is crèche voor kinderen tot en met 3 jaar.

Thema: Dankjewel?