Vorming en Toerusting 2017/2018

Hierbij het programma van de commissie Vorming en Toerusting voor het seizoen 2017/2018, D.V.:

25 september 2017
Op 25 september hoopt ds. Kees van Atten een inleiding te houden over het bekende boek van Dietrich Bonhoeffer, ‘Navolging’ .

31 oktober 2017
Op 31 oktober is het precies 500 jaar geleden dat Luther de 95 stellingen aan de deur van de Slotkapel in Wittenberg bevestigde. Liederen van Luther en zijn geestverwanten komen deze avond aan de orde en verschillende mensen verlenen hun medewerking met muziek. Meer info op de pagina 500 jaar Reformatie

5 en 12 februari 2018
Op 5 en 12 februari 2018 wordt een bijzondere cursus aangeboden over Geloof en Natuurwetenschap, inhoudelijk verzorgd door ForumC. Deze twee cursusavonden worden zo mogelijk mede georganiseerd door de Herengrachtkerk en de Marekerk.

23 april 2018
Voor de laatste toerustingsavond die gehouden zal worden op maandag 23 april 2018 heeft ds. Rob van der Toorn zich bereid verklaard om de inleiding te houden over een Bijbelboek, wellicht de Brief van Jacobus.

Toerustingsavond voor jongeren
Er wordt ook gewerkt aan een toerustingsavond, speciaal voor jongeren. De datum daarvan staat nog niet vast. In overleg met de jeugdleiders zal het thema nog bepaald worden en nader worden uitgewerkt.

Bent u/ben jij van plan om te komen? Opgave is mogelijk via toerusting@cgkleiden.nl